Skip links

Komunikacja to jedna z najważniejszych umiejętności!

Kontakt

  Pytanie?

  Odpowiemy na każde twoje pytanie dotyczące stanicy.

  Kontakt

  Ryszard Żarski
  tel. +48 501 663 780
  email: pobierowo@dolnoslaska.zhp.pl

  Adres

  Leśna 36,
  72-346 Pobierowo

  Pobierowa nie widać z szosy, trzeba zjechać w las, by dostać się do centrum tej niezwykłej miejscowości, będącej na samym początku, jadąc od zachodu, Gminy Rewal.

  Dane osobowe przetwarzane są w celu obsługi korespondencji. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO